Předmět: Fwd: Islámská konference v Norsku - aby bylo jasno !

 

Tihle nejsou extremisté, jen „normální“ muslimové .....

https://www.facebook.com/czech.WeAreHereAtHome/videos/1509210076046622/

 

Naši předci si s nimi uměli poradit, v případě ohrožení Osmanskou říší se evropské národy  spojili,  bylo to takhle:

 

Spojená říšská, habsburská, polská vojska čítající asi 70 000 mužů přitáhla 12. září 1683 k Vídni ve třech proudech, aby metropoli habsburského impéria osvobodila od obležení ze strany cca 138 000 mužů Kary Mustafy Paši a rozprášili. Tím zabránili vpádu Turků dál do Evropy.

 

Měli bysme se před nimi stydět, že  po 333 letech dopustíme, aby nás mohamedáni obsadili bez boje a jak říkají "převzali" naše země.

 

Podobně probíhal  pád vyspělé,  ale již vyžilé (jako EU), slavné  Říše Římské. 

 

Máme co si zasluhujeme -  zanedlouho budeme provolávat Alláh Agbar a na koberečku mlátit hlavou o zem. :-(