Nostradamus PROROCTVÍ - neuvěřitelné !!!

 N O S T R A D A M U S !!! "otec všech proroků"
Michel de Nostredame zvaný Nostradamus byl francouzský lékař, který proslul jako věštec. Narodil se (14. prosince 1503) v rodině Židů konvertovaných na křesťanství. Zemřel 2. července 1566.
Jak je možné, že v 15. století dokázal říci co čeká lid ve století jednadvacátém...??? Ale trefil to. I s tím POLITIKUSEM:

"Tak zaplatí lid národů nevinných za chybu politikusa svého - a ten potrestán nebude!"
Jeho proroctví:
A v patnáctém roku toho věku (tzn. v roce 2015) Mohamedán zaplaví Iberii, Řím, Huny i daleký sever.
Dostane se i do krajů Vikingů. Nikde nebude spokojen a bude třenice vyvolávat! Spory nastanou i mezi národy macedónskými a Huny pro tu vlnu vetřelců!

Ruka Mohamedána bude stále napřažena po darech těch krajin a nároků nebude konce!
Stabilní a silná Evropa bude narušena, toť cílem bratra západního.
Bude to záminkou k zákroku silných legií a Evropa bude vtažena postupně do války! Vlny Mohamedánovi se podaří utlumit až roku sedmnáctého (2017) - ale bude již pozdě!
Peníze pozbudou ceny a chleba moc nebude - sucha a zbytečné výdaje - hlad.
Rabování, násilí a tekoucí krev bude chlebem každodenním a velká města budou plakat!

Nároky a nenasytnost Mohamedána se budou zvyšovat a lid je bude živit.
Bratr ze západu bude nepokoje posouvat k hranicím bratra východního a nová válka bude!
Až bratr Západu zjistí, že co vyvolal sám nezvládne, spojí se s odolným Východem.
Teď politikus Evropy zjistí, že chybu udělal převelikou a první loď s Mohamedánem přijal!
Evropa rozvrácena bude a to na dobu 15 až 20 let bude sužující a krvácející! Východ se Západem se spojí a hrozbu Orientu zažene za cenu velikého utrpení.

Tak zaplatí lid národů nevinných za chybu politikusa svého - a ten potrestán nebude!