Výzva za mír!
Evropané, opravdu chceme III. světovou válku?
Evropští spoluobčané! "Vaši" politici chtějí dokázat, jak jsou užiteční pro
EU, NATO a USA. Očekávají, že jejich "tvrdý postoj" vůči Rusku je vynese v
kariérách výše, na ještě lépe placené posty, než mají dnes, proto se
předhánějí v návrzích sankcí, vysílání bojových jednotek a v jiných
projevech nekontrolované agrese proti Rusku, čímž se ze dne na den zvyšuje
riziko 3. světové války.
Jsou tak zaslepeni svou vlastní nekontrolovatelnou mocí a vidinou jejího
dalšího růstu, že počítají s tím, že Rusko ustoupí na poslední chvíli tlaku
NATO a k válce nedojde.
Ale v čemž má Rusko ustoupit? Co má Rusko udělat, aby byli spokojeni? Má se
vzdát svých území a podstoupit je dobrovolně každému, kdo o ně projeví
zájem? PRAVÝM CÍLEM všech těch,ať už jsou z Evropy, nebo zpoza oceánu, kteří
chtějí vyvolat válku, je bohatství Ruska. Má Rusko rozdat své bohatství, aby
se vyhnulo válce? Má nechat likvidovat své vlastní obyvatelstvo na Ukrajině?
Všichni, co uvažují střízlivě, vědí, že se to nikdy nestane! Rusko nikdy
nepodlehne tlaku, jako nikdy nepodlehlo v minulosti, tak tomu nebude ani v
budoucnosti.
Dnes je již jasné, že válka v plánech její strůjců nemá skončit na Ukrajině.
Hlavním cílem je Rusko, ale válka zachvátí celouEvropu.
Co pro USA zajistí vyšší zisk a co USA rychleji vytrhne z dluhové krize než
válečná výroba? Co účinněji zlikviduje konkurenci USA v podobě EU a
Ruska,než vzájemné vyvraždění celých národů v Evropě? Co USA pomůže více
rozšířit sféru svého vlivu, než poválečné půjčky, přesně podle odzkoušeného
scénáře použitého po 2.světové válce?
Světový válečný konflikt reálně hrozí! V té souvislosti se zamyslete, kdo z
Vašich politiků Vám prozradil, že po přijetí Ukrajiny do NATO a vstupu EU do
konfliktu odvedou Vaše potomky na východní frontu, kde velmi pravděpodobně
položí život? Kdo z politiků tam půjde do zákopů s nimi? Kdo z válečných
štváčů, které královsky platíte ze svých daní a kdo z jejich mediálních
spolupachatelů Vám prozradil, že toto nebude jen dobrodružná vítězná výprava
na východ, ale že to skončí jako 3. světová válka za možného použití
atomových zbraní? Kdo dokáže předpovědět účast Číny, která je v tomto
konfliktu spojencem Ruska? Kdo vyhodnotí reálnou sílu americké armády, která
dosud bojovala vždy jen se slabším protivníkem, vždyť Hitlera porazili
hlavně Rusové! Na co se vlastně váleční štváči spoléhají?
Jedno je jisté, v této válce nebude vítěze! Kde se schováte před jadernými
výbuchy? Máte dost hlubokou jámu a dostatek potravin, abyste v ní vydrželi
100 let, než se sníží úroveň záření na únosnou míru? Ve jménu čeho mají na
obou válčících stranách umřít naše děti na východní frontě, ve jménu čeho má
zahynout rodina, ve jménu čeho má přestat existovat všechno, co znáte, ve
jménu čeho má shořet tento svět? Ve jménu demokracie?
Kde vidíte demokracii v tom co se děje na Ukrajině? My vidíme jen
fašistickou vládu, armádu, porušující mezinárodní konvence a promyšlenou
genocidu vlastního obyvatelstva, jehož vinou je jen to, že mluví rusky a
chce nezávislost na fašistické Ukrajině. A co na to Evropa? Umíte si
představit, že by si některý národ v EU vydobyl svou samostatnost způsobem,
jak to dělá Ukrajina? Byla snad Ukrajina dosud nesamostatná, že bojuje o
samostatnost? Měla snad vládu, kterou EU neuznávala? Neměli snad Ukrajinci
svá národní práva? Evropská unie se vzdala svých principů a svým postojem se
stává spolupachatelem genocidy. Co můžete očekávat od politiků EU vy sami,
občané EU, když tak rychle a ochotně vaši politici bourají vlas tní
hodnotové základy?
Rusové jsou velký,kulturní a mocný národ, bez kterého by Evropa v dnešní
podobě nikdy nevznikla.
RUSKO NENÍ VÁŠ NEPŘÍTEL, nepřítelem každého občana Evropy jsou nenasytní
politici, kteří se za svou moc a peníze chystají zničit vše, co je všem
drahé.
Na otázku můžeme snad zabránit chystané válce s Ruskem, do které nás tlačí
politici a koupená média? Ano, můžeme!
Co mohou udělat obyčejní lidé?
Když všichni malí a slabí dělají totéž, změní všechno! Lze to změnit, neboť
je to nutnost!
Bojkot všech politiků, kteří zvyšují napětí,kteří volají po sankcích a
zásahu proti Rusku!Bojkot na všech úrovních, ve všech volbách!Nedopustit
uplatnění zla, které chtějí šířit!Bojkotujte vstup Ukrajiny do NATO!
Bojkotujte média, která válku podsouvají jako jediné možné řešení!
Věřte! Rusové i Ukrajinci jsou dva moudré národy, které řešení najdou.
Nebojte se!
Rozšiřujte tuto výzvu všemi vámi dostupnými způsoby, ve všech Vám dostupných
jazycích!!!!!