Zásilka „nábytku“ pro uprchlíky

Tahle zásilka "nábytku" měla být doručena do utečeneckých táborů v Řecku k zlehčení těžkého údělu, který tam mají.

52 tun zbraní a střeliva ve velkých dvojitých 12 m kontejnerů, které byly označeny jako nábytek, určené pro uprchlíky v Evropě objevili řecké pohraniční služby ve 14 kontejnerech.

Jestli Tě nic nepřesvědčí, že se jedná o ozbrojenou invazi,  pak Tě zřejmě už nic nepřesvědčí.

Ještě se divíš, že se tato mládež ve vojenském věku, bez dětí a manželek, se vydávají za uprchlíky?

Přichází, tak jak to prohlásili, že přijdou.


This “furniture shipment” was supposed to go to the refugee camps in GREECE To make their life more bearable and ease their hardships. 

52 tons of guns and ammunition in big 40’ double containers followed the migrants to Europe, pretending to be furniture but, was discovered by the Greek border securities in 14 containers. If this doesn’t convince you that this IMMIGRATION is nothing less than an ARMED INVASION then nothing will.

 Wonder still why all those young (military age) men without children or wives are taking on the task of traveling all those miles posing as refugees?

They are coming.......Like they said they would.

 
  

 

 

  


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


 

I spent all morning to verify this story. I did not find that  this would be a fake or bogus news

 

Prověřoval jsem tuto zprávu celé dopoledne, ale nenašel jsem nikde, že by se jednalo o falešnou zprávu, nebo podvrh.